UAB Legal Balance visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 10 d. vykusiame UAB Legal Balance visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta:

  1. Bendrovės valdybos nare iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Jūratę Stanišauskienę;
  2. Audito įmone 2023 ir 2024 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimui išrinkti Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

Direktorius Marius Šlepetis

2023-05-17