Išrinktas UAB Legal Balance valdybos pirmininkas

Pranešame, kad pirmajame naujos kadencijos UAB Legal Balance valdybos posėdyje, vykusiame 2023 m. kovo 24 d., valdybos pirmininku išrinktas Evaldas Remeikis.

 

Direktorius Marius Šlepetis

marius@legalbalance.lt

2023-03-24