Pranešimas apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų sandorius

UAB Legal Balance gavo pranešimą apie vadovaujamas pareigas einančio asmens sandorį.

Sudarytas akcijų įsigijimo sandoris, remiantis 2023 m. kovo 31 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas Akcijų suteikimo taisykles, įgyvendinus opciono sutarties sąlygas.

2023-09-19