Kaip skolinti, kad susigrąžintumėte lengvai?

Tyrimai rodo, jog 76% asmenų, kurie skolina, neturi skolos dokumentų, o tai apsunkina, norint skolą susigrąžinti. Tokią statistiką pateikia skolų išieškojimo bendrovės „Legal Balance“ direktorius Marius Šlepetis. Jis išskiria 4 pagrindines ir dažniausiai naudojamas priemones, padedančias apsidrausti ir užtikrinančias palankias skolos susigrąžinimo aplinkybes. Tai ypač svarbu kreditoriui, kuris skolina sąmoningai ir ateityje tikisi pinigus atgauti.

„Įvairių skolos dokumentų šablonų galima rasti internete. Tačiau nereiktų pasikliauti bet kuo – rengiant kai kuriuos dokumentus, ypač svarbu laikytis griežtos jų formos, nes net ir menki neatitikimai gali sukliudyti jais pasinaudoti. Siekdami padėti kreditoriams, mūsų skolų išieškojimo platformos eskolos.lt teisininkai parengė korektiškus dokumentų pavyzdžius, kuriais rekomenduoja pasinaudoti prieš skolinant ar perduodant pinigus kitam asmeniui“, – komentuoja M. Šlepetis.

Pirmiausia, svarbu žinoti asmens, kuriam skolinate, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefoną. O skolos sudarymo faktui užfiksuoti reikalingas skolininko pripažinimas esant skoloje, skolininko ir kreditoriaus susitarimas, kokio dydžio skola, kada ji bus grąžinta. Rizikingiausia skolinti grynuosius pinigus, pasikliaujant tik skolininko garbės žodžiu. Tokiu atveju, niekaspadėti negalės, jei skolininkas jos negrąžins, kaip pažadėjęs. Skolinant grynuosius, svarbu pasirašyti vekselį, skolos raštelį arba paskolos sutartį. O skolinant nuotoliniu būdu – turėti bentbankinio pavedimo kopiją.

Bankinio pavedimo kopija

Pasak M. Šlepečio, dažnai pasitaiko atvejų, kai skolinama tiesiog pervedant pinigus į skolininko banko sąskaitą. Tačiau nesudarius rašytinės paskolos sutarties, o tiesiog skolinant pavedimu, gali tekti tai įrodinėti. Kitaip tariant,prireikus išsireikalauti pinigus iš skolininko, kreditorius turės kreiptis į teismą, o skolininkui ginčijant paskolos suteikimo faktą, kreditoriui reikės įrodyti, kad pavedimas buvo padarytas siekiant paskolinti, o ne kitais tikslais. Jeigu visgi dokumentas tarp skolininko ir kreditoriaus nepasirašomas, pervedant skolininkui paskolos sumą, mokėjimo paskirtyje rekomenduojama aiškiai nurodyti, kokiu tikslu daroma paskola, kada sutarta, jog ji turėtų būti grąžinama, ir jokiu būdu neapsiriboti įrašu „papildymas“ ar pan. Kuo konkretesnė bus mokėjimo paskirtis, tuo didesnė tikimybė, kad teismas priims palankų sprendimą.

Vekselis

Vekselis – tai griežtos, įstatymo nustatytos formos dokumentas, kurį išduoda skolininkas, įsipareigodamas grąžinti konkrečią pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Teisingai surašytas vekselis laikomas neginčijamu skolos įrodymu. Prireikus skolą išieškoti, kreditoriui nebūtina bylinėtis teisme. Pakanka kreiptis į notarą dėl vykdomojo rašto išdavimo, o tuomet skolos išieškojimą galima perduoti antstoliui.

Tačiau neteisingai surašius vekselį arba nesilaikant vekselio pateikimo apmokėti skolininkui tvarkos, jis laikomas paprastu skolos rašteliu. Tuomet norint įrodyti skolos faktą,gali prireikti ir teismo proceso.

Jeigu vekselis viršija 3000 Eur sumą ir vekselio davėjas yra fizinis asmuo, jis turi būti patvirtintas notariškai. Todėl prieš priimant skolininko išduotą vekselį, kreditoriui rekomenduojamapasikonsultuoti su teisininkais, kad vėliau nekiltų papildomų problemų, norint atgauti skolą.

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis – sudaroma tarp abiejų pusių. Jei fizinis asmuo skolina kitam fiziniam asmeniui iki 600 Eur, sutartis gali būti ir žodinė, nuo 600 Eur – rašytinė. Eskolos.lt teisininkai rekomenduoja apsidrausti rašytine sutartimi visais atvejais, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. O skolinant daugiau nei 3000 Eur grynųjų pinigų, sutartis privalo būti patvirtinta ir notaro. Paskolos sutartyje nurodomajos sudarymo data, asmuo, kuris skolina pinigus (kreditorius), asmuo, kuriam skolinami pinigai (skolininkas), tiksli paskolos suma ir valiuta, paskolos grąžinimo tvarka ir terminai, abiejų šalių parašai. Labai svarbu, kad paskolos sutartyje būtų paskolos gavėjo patvirtinimas, kad sutartyje nurodytą pinigų sumą gavo, nurodant,kad sutartis yra ir pinigų perdavimo–priėmimo aktas.

Skolos raštelis

Skolos raštelis – vienašalis, paprastai paskolos gavėjo ranka ir vienu egzemplioriumi surašytas bei pasirašytas dokumentas, kuriame paskolos gavėjas nurodo, kad iš kreditoriaus pasiskolino tam tikrą pinigų sumą ir įsipareigoja sutartu laiku ir tvarka šią skolą kreditoriui grąžinti. Skolos raštelyje nurodoma raštelio surašymo data, asmuo, kuris skolinasi (skolininkas), asmuo, kuris paskolina pinigus (kreditorius), tiksli skolos suma ir valiuta, skolos grąžinimo tvarka ir terminai, skolininko parašas. Labai svarbu, kad skolos raštelyje būtų paskolos gavėjo patvirtinimas, kad lėšas iš kreditoriaus gavo – paskolos gavėjui nurodant „patvirtinu, kad pinigus gavau“, taip pat nurodant pinigų gavimo datą. Jeigu skolos raštelis surašytas vienu egzemplioriumi – originalus skolos raštelio egzempliorius turi būti pas kreditorių iki visiško skolos grąžinimo.

Visais atvejais, siekiant palengvinti skolos išieškojimo procesą, visuose dokumentuose svarbu nurodyti kuo išsamesnius skolininko duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą.

2017-03-09