Dėl obligacijų emisijos išleidimo

Pranešame, jog 2023 m. rugsėjo 20 d. Bendrovė išplatino  paprastųjų nekonvertuojamų fiksuotų palūkanų įkeitimu užtikrintą neviešą obligacijų emisiją žemiau nurodytomis sąlygomis:

  • Emisijos valiuta – eurai.
  • Obligacijų skaičius – 2 000 (du tūkstančiai) vienetų.
  • Vienos obligacijos nominali vertė – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
  • Bendra emisijos nominali vertė – 2 000 000 EUR (du milijonai eurų).
  • Vienos obligacijos emisijos kaina – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
  • Metinė palūkanų norma – 10 (dešimt) procentų.
  • Metinės palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį. Jei palūkanų mokėjimo diena yra nedarbo diena, palūkanos mokamos artimiausią darbo dieną, einančią po jos.
  • Obligacijų išpirkimo terminas – 3 (treji) metai ir 6 (šeši) mėnesiai nuo obligacijų įsigaliojimo termino.
2023-09-20