Dėl 2 mln. EUR dydžio obligacijų emisijos išleidimo

Pranešame, jog 2024 m. kovo 12 d. Bendrovė išplatino paprastųjų nekonvertuojamų fiksuotų palūkanų įkeitimu užtikrintą neviešą obligacijų emisiją žemiau nurodytomis sąlygomis:

  • Emisijos valiuta – eurai.
  • Obligacijų skaičius – 2 000 (du tūkstančiai) vienetų.
  • Vienos obligacijos nominali vertė – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
  • Bendra emisijos nominali vertė – 2 000 000 EUR (du milijonai eurų).
  • Vienos obligacijos emisijos kaina – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
  • Metinė palūkanų norma – 10 (dešimt) procentų.
  • Metinės palūkanos už obligacijas mokamos kas ketvirtį. Jei palūkanų mokėjimo diena yra nedarbo diena, palūkanos mokamos artimiausią darbo dieną, einančią po jos.
  • Obligacijų išpirkimo terminas – 2027 m. birželio 10 d.

Direktorius Marius Šlepetis

marius@legalbalance.lt

2024-03-12