Dėl vėlavimo paskelbti UAB Legal Balance finansinių ataskaitų rinkinį

Pranešame, kad dėl objektyvių aplinkybių UAB Legal Balance negalės laiku paskelbti audituoto 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Numatoma audito išvados pateikimo data yra ne vėliau kaip 2024 m. birželio 15 d., todėl audituotas 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys bus paskelbtas iki šios datos.

 

Direktorius Marius Šlepetis

marius@legalbalance.lt

2024-04-30