Ką daryti, jei dėl skolų išieškojimo nenorite samdyti advokatų?

2017 m. lapkričio 29 d. Vyriausybė nepritarė Civilinio proceso kodekso 306 str. 3 dalies pakeitimo projektui, pagal kurį buvo siūloma grąžinti civilinio proceso dalyviams teisę patiems surašyti apeliacinį skundą. Tai reiškia, kad asmuo ir toliau negali savęs atstovauti civiliniame procese ir būtinai turi samdyti advokatą. Pvz., paskolinote Petrui 100 eurų, jis skolos negrąžino, pirmos instancijos teismo teisėja mano, kad Petrui tereikia grąžinti 80 eurų, nors  jūs su tuo kategoriškai nesutinkate ir norite teismo sprendimą skųsti, tačiau norėdamas tą daryti, privalote samdyti advokatą. Tai gal geriau kreiptis ten, kur skolų išieškojimas kainuos pigiau ir vyks greičiau?

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai Civilinio proceso kodekso redakcijai, numatyta, jog teisę surašyti apeliacinius skundus turi tik advokatai. Šios nuostatos keitimo iniciatoriai teigė, kad šis teisinis reglamentavimas nepagrįstai apriboja asmenų, ypač iš socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių, teisę pateikti apeliacinį skundą, realizuojant kiekvieno asmens konstitucinę teisę į teisminę gynybą, taip pat įtvirtina advokatūros monopolį.

Visgi Vyriausybės nuomone, profesionalus teisinis atstovavimas yra svarbi efektyvios teisingumo sistemos dalis, tinkamo asmens teisių ir įstatymų saugomų interesų gynimo sąlyga. Todėl, Vyriausybės nuomone, įstatymo projekte suformuluotas pasiūlymas yra nepagrįstas ir neproporcingas, nes asmenys, neturintys pakankamai teisinių žinių ir kompetencijos, galimai netinkamai ir neprofesionaliai parengtų procesinius dokumentus. Jei asmuo neturi pakankamai pajamų pasinaudoti advokato paslaugomis, jam gali būti suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba.

Primename, kad Vyriausybės numatyta, kad asmens, siekiančio pasinaudoti valstybės garantuojama antrine teisine pagalba, pajamos per metus šiuo metu neturi viršyti 10 MMA, t.y. 3800 eurų. Remiantis Rekomendacijomis dėl užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, apeliacinio skundo rekomenduojama maksimali kaina šiuo metu yra 2096,75 eurų. Tačiau peršasi išvada, kad asmuo, kurio pajamos per metus sudaro šiek tiek daugiau nei 3800 eurų, t.y. 316 eurų per mėnesį, neturi teisės į valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą bei yra priverstas naudotis advokatų paslaugomis. Tikėtina, kad tokiam asmeniui teismo sprendimo apskundimas bus tiesiog neįperkamas ir šia teise bus apskritai atsisakyta pasinaudoti.

Ką daryti, jei turite ginčų su skolininkais, tačiau advokatų paslaugos atrodo per brangios? Kreipkitės į mus – garantuojame, kad mūsų skolų išieškojimo paslaugos bus ir pigesnės, ir efektyvios. 

2017-12-11